01 Quẻ Thuần Càn (Càn Vi Thiên)

Quẻ này do hai quẻ Càn chồng lên nhau, tượng trưng trời, ví với người quân tử, lại tượng trưng cho “dương” và “kiện” thuần tuý, tỏ rõ sự hưng thịnh lớn mạnh. Quẻ Càn dựa vào đạo lý biến thông của vạn vật, với quái từ “nguyên, hanh, lợi, trinh”, biểu thị cát tường như ý, dạy người ta tuân thủ thiên đức. Quẻ Càn là quẻ vô cùng tốt đẹp như ý, nhưng tốt đẹp như ý không phải cứ ngồi đợi không mà có được, mà cần phải có sự nỗ lực chủ quan của con người. Nhiều người biết đến câu “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử luôn phấn đấu không ngừng nghỉ), là nói về tượng của quẻ Càn, câu đó ý muốn người quân tử nỗ lực tiến lên, phấn đấu không ngừng nghỉ, như thế mới có thể đạt được điều tốt đẹp mà quẻ đã dự đoán. Nhưng cần có trí tuệ để biết dừng lại đúng lúc, nếu thế quá mạnh sẽ có thể trở thành mặt trái.

Hôn nhân thuận lợi. Khi yêu cần phải dũng cảm tìm hiểu, nhưng không nên quá vội vàng, mà nên giống như con rồng trong quẻ Càn, từng bước từng bước đi đến thành công. Phấn đấu không ngừng nghỉ là gợi ý lớn nhất mà quẻ Càn dành cho con người, dùng tinh thần này để chinh phục người khác là rất tốt. Chỉ cần vững vàng và đúng đắn thì quá trình tìm hiểu sẽ được thuận lợi.
01can

(1408)

Trả lời