02 Quẻ Thuần Khôn

Quẻ này là hai quẻ Khôn xếp chồng lên nhau, tượng trưng đất, thuận theo trời. Khôn còn tượng trưng cho ngựa cái, biểu thị vạn vật sinh sôi, lại thuận theo trời, tính ôn thuận. Quẻ Khôn là tượng trưng cho tính chất của người mẹ, đặc điểm là rộng lượng, nhân hậu, nhân từ, có lòng bao dung. Dùng “tiên mê hậu đắc chủ” để chứng minh Khôn thuận theo Càn, mới có thể nắm vững phương hướng, giữ chính đạo, giành lấy thành công.

Hôn nhân mỹ mãn. Dù là tình yêu hay hôn nhân đều cần phải biết bao dung. Con người không ai là toàn vẹn, bất cứ ai cũng có khuyết điểm ở mặt này mặt khác, đối với những khuyết điểm không mang tính nguyên tắc, nên có tinh thần bao dung. “Nước quá trong thì không có cá, người quá khắt khe thì không có bạn”, đến một lỗi lầm nhỏ cũng không thể tha thứ thì tình yêu sẽ dễ đi đến thất bại, hôn nhân cũng có thể vì thế mà không vững chắc.
02khon

(435)

Trả lời