Cách đăng ký thẻ visa đơn giản và miễn phí

Cách đăng ký thẻ visa đơn giản và miễn phí – dùng cho các ứng dụng như Uber, LabanPro,…

– Ra ngân hàng ACB, đăng ký thẻ Visa Prepaid
– Vì sao chọn loại thẻ này? Vì (1) chỉ cần có chứng minh nhân dân là có thể đăng ký được rồi; (2) miễn phí; (3) kết nối tốt với các hệ thống thanh toán
– Nên đăng ký luôn dịch vụ internet banking (miễn phí), để sử dụng thanh toán trên mạng.
– Thẻ ko có tiền bên trong, nên cũng nạp trước 1-2 triệu để sử dụng.

Chi tiết thẻ xem ở đây:
http://www.acb.com.vn/vn/personal/the/the-tra-truoc/visa-prepaid
visa

(181)

%d bloggers like this: