Chiến lược

Quy mô, chiến lược, và định hướng phát triển của TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc

Với sứ mệnh đã đặt ra, nhằm “trở thành cơ sở tiên phong về nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo khoa học phong thủy trong quy hoạch & kiến trúc đô thị“, nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Đại học Xây dựng, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị UAI, ngày 4/2/2016 Trung tâm Nghiên Cứu Ứng dụng Phong thủy Kiến trúc đã chính thức được thành lập. (Tiền thân là Phòng NC Phong thủy Kiến trúc, thành lập 18/3/2013).

Để học viên và đông đảo người dân hiểu và tham gia được, Trung tâm Nghiên Cứu Ứng dụng Phong thủy Kiến trúc chính thức công khai mô hình đào tạo, cũng như tuyển dụng nhân sự vào các phòng ban chức năng dự kiến của mình.

Lưu ý: Khóa Phong thủy cơ bản (A) là khóa học bắt buộc, trước khi tham dự bất cứ khóa học nào khác.

quymo

Phòng ban, và chức năng dự kiến:

  • Phòng Đào tạo:

Chức năng: 1/ Đào tạo các khóa học theo chương trình tại Trung tâm, hoặc tại tỉnh thành; 2/ Quản lý Clb Phong thủy Kiến trúc.

Yêu cầu: Học viên từ C có thể tham gia nhóm “UAI Teachers” để được huấn luyện thành giảng viên.

  • Phòng Hợp tác:

Chức năng: 1/ Tìm kiếm đối tác đào tạo tại các tỉnh thành; 2/ Quản lý Clb Phong thủy tại các tỉnh thành.

Yêu cầu: Học viên từ A + khóa thực địa cơ bản có thể nộp hồ sơ.

  • Phòng Dự án:

Chức năng: 1/ Tìm kiếm, xây dựng dự án kiến trúc, đầu tư, kinh doanh; 2/ Quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm; 3/ Quản lý xưởng sản xuất giáo cụ, đồ dùng học tập, nghiên cứu

Yêu cầu: Đủ tiêu chuẩn tham dự Clb Thực địa (Tối thiểu 3 khóa A+thực địa+Công cụ), và có tâm huyết xây dựng phát triển TT.

  • Phòng Nghiên cứu Ứng dụng:

Chức năng: 1/ Nghiên cứu, ứng dụng công cụ kiểm định khoa học trong phong thủy; 2/ Quản lý Clb Phong thủy Thực địa

Yêu cầu: Đủ tiêu chuẩn tham dự Clb Tiềm năng (Thành viên Clb Thực địa thi đạt kỳ thi năng lực hàng năm)

  • Phòng Tư vấn Dịch vụ:

Chức năng: 1/ Tư vấn cho khách hàng; 2/ quản lý chuỗi cửa hàng Càfê Phong thủy

Yêu cầu: Học viên từ B, tối thiểu học thêm 3 môn Tứ trụ-Lục hào-Nhân tướng có thể tham gia nhóm “UAI Experts”, là vườn ươm nhân tài cho Phòng Tư vấn Dịch vụ.

  • Phòng Công nghệ truyền thông:

Chức năng: 1/ Phát triển, quản lý hệ thống website; 2/ Phát triển ứng dụng phong thủy kiến trúc; 3/ Kết nối truyền thông

Yêu cầu: Học viên từ A, có khả năng về công nghệ, truyền thông.

Nếu bạn muốn tham dự cộng đồng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, cùng xây dựng Trung tâm đầu ngành về nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo khoa học phong thủy trong quy hoạch & kiến trúc đô thị, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

%d bloggers like this: