Gương Phong thủy Kiến trúc

Trong thực tế rất nhiều nhà treo gương bát quái, nhưng trên thị trường đa phần gương có trường khí thấp ít tác dụng, hoặc tác dụng trong thời gian ngắn.
Sau nhiều năm nghiên cứu, TT Nghiên cứu Ứng dụng Phong thủy Kiến trúc (Viện UAI, ĐHXD) đã thiết kế được Gương Phong thủy Kiến trúc với công năng, tác dụng vượt trội so với gương bát quái truyền thống.
guong

Tác dụng cụ thể
– Hiệu quả thực sự, lâu dài: Trường khí dương, cao và ổn định, đo tại phòng lab đạt khoảng 582~600Mhz (đo bằng ăng-ten địa từ trường, EmfSensor)
– Dễ sử dụng, có hướng dẫn chi tiết.
– Hóa giải sát khí hình thế (góc nhọn, mái nhà,…)
guong3

– Hóa giải sát khí lý khí (cửa, bàn làm việc,… ở cung xấu)
– Kích hoạt trường khí (tăng uy quyền, tài lộc, điền trạch, hay xuất ngoại)
guong1

– Cân bằng khí (đặt ở nơi trường khí bất ổn định có thể giúp cân bằng lại trường khí)
– Trấn trạch (tăng trường khí dương cho căn nhà)
– Hóa giải điểm khí âm (triệt tiêu khí xấu, trường khí âm)
guong5

… và nhiều hiệu quả khác.

Tùy theo quan điểm, trường phái có thể sử dụng theo một trong hai cách phổ biến sau:
guong6

Với Bát trạch, lựa chọn xoay như sau:
guong7

(879)

%d bloggers like this: