[Học La bàn] Tìm hiểu vòng 24 Thiên tinh

[Học La bàn] Tìm hiểu vòng 24 Thiên tinh
(Vòng 24 thiên tinh có trên La bàn Kiến trúc Phong thủy cỡ vừa 20cm của TT.)

24 thiên tinh được cho là do nhà phong thuỷ thời Tống Lại Văn Tuấn sáng tạo nên. Tác phẩm “Thôi quan thiên” của ông đã dùng 24 thiên tinh để luận cát hung của long, huyệt, sa và thuỷ.
24 thiên tinh là một kiến thức uyên thâm trong phong thủy học phái Tam hợp. Do cách dùng khác nhau nên tên sao cũng đa dạng, chỉ riêng tìm long huyệt trong “Thôi quan thiên” đã có hàng nghìn câu chữ, nếu không có thầy dạy, người bình thường rất khó nắm rõ. Tại khóa phong thủy cơ bản A của TT NC ƯD Phong thủy Kiến trúc tôi có hướng dẫn phân tích thực tế để học viên vận dụng được luôn, nhưng cũng không có đủ thời gian để nói về lý thuyết của vòng này, nên ở đây sẽ viết thêm.
laban6b

Nghiên cứu 24 thiên tinh, còn phải nắm rõ âm dương long hành long quá hiệp của 24 sơn, đặt la bàn trên “hiệp” (dòng nước hẹp giữa hai dãy núi, xem thêm mục “hành long quá hiệp”, dùng 24 phương vị của chính châm địa bàn quan sát long đến từ cung nào, lai long tốt nhất là “đơn thanh quá mạch”, “song thanh quá mạch” là tốt nhì, long mạch vào âm dương của hai cung hỗn loạn không rõ ràng là hung. Nếu muốn biết cát hung 24 thiên tinh và 24 sơn âm dương long lập hướng, cần phải phân tích kỹ lưỡng 24 sơn tịnh âm tịnh dương và phép nạp giáp.

Mỗi sao trong 24 thiên tinh đều có rất nhiều tên, tên được ghi chép trong các sách cũng không giống nhau, nhưng suy cho cùng cái ta cần nghiên cứu và nắm bắt không phải cách đặt tên, mà là cần hiểu tính chất của các thiên tinh này. Thiên tinh bàn trên la bàn tam hợp có tác dụng bài long chọn huyệt nên thiên tinh bàn này bất biến. Vì vậy, khi lập hướng, nhất định phải phù hợp tịnh âm tịnh dương, nếu thêm sao cát đương nhiên càng tốt, như gấm thêm hoa, phúc càng thêm phúc. Loại thiên tinh bàn khác lấy nguyên vận làm chủ, lấy long lâu làm đầu, xoay chuyển theo nguyên vận, phương pháp của nó là lấy sao đương lệnh nguyên vận làm chủ, sao đương lệnh đi đến đâu, long lâu đi theo đến đó.

Tam cát lục tú và thiên tinh bát quý
Khi đã rõ tính chất cát hung của 24 thiên tinh, chúng ta sẽ nhận biết tam cát lục tú và thiên tinh tứ quý là gì.
Trong phương vị sao cát của 24 sơn nếu thấy hình gò núi thanh tú, cao thẳng, hình dáng cân đối, ngay ngắn, tròn đầy, chắc nịch thì gọi là quý sa, nếu là dương trạch thì nhân đinh đại vượng, phú quý lâu dài, nếu là âm trạch thì con cháu đời sau xuất quan phú quý, phát phúc cũng dài lâu. Hình sa này nếu có thể phối hợp với hình ảnh thực xung quanh thì cát càng thêm cát, như gấm thêm hoa. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể thế nào là tam cát lục tú.
Thiên tinh tam cát lục tú bắt nguồn từ Địa mẫu phiên quái, phương pháp tính toán cụ thể được giới thiệu kỹ trong vòng Địa mẫu. Ở đây chỉ nêu ra quy tắc cơ bản để chúng ta làm quen:
laban2b

Địa mẫu phiên quái là khởi Phục Vị (hoặc Tả Phụ Hữu Bật) từ quẻ vị của lai long hoặc tọa sơn, như lai long đến Khôn khởi Phục Vị tại Khôn. Quẻ Khôn biến hào trên là “Cấn”, tương ứng với Tham Lang. Quẻ Cấn biến hào giữa là “Tốn”, Tốn tương ứng với Cự Môn. Quẻ Tốn biến hào dưới là “Càn”, Càn tương ứng với Lộc Tồn. Quẻ Càn biến hào giữa là “Ly”, Ly tương ứng với Văn Khúc. Quẻ Ly biến hào trên là “Chấn”, Chấn tương ứng với Liêm Trinh. Quẻ Chấn biến hào giữa là “Đoài”, Đoài tương ứng với Vũ Khúc. Quẻ Đoài biến hào dưới là “Khảm”, Khảm tương ứng với Phá Quân, hào giữa của quẻ Khảm biến quay trở về Khôn (như bảng trên). Các quẻ còn lại cũng tính tương tự.

Nguyễn Mạnh Linh
TT NC ƯD Phong thủy Kiến trúc
Viện UAI – Đại học Xây dựng

(1681)

Trả lời