Lịch phong thuỷ 2017

Lịch phong thuỷ 2017

Ghi chú rõ việc tốt xấu theo từng ngày trong năm, với 6 việc chính: cúng lễ, chữa bệnh, đính hôn cưới gả, giao dịch ký kết, động thổ đổ mái, an táng.

Mỗi tháng đều có kèm kiến thức phong thuỷ cơ bản bên cạnh.
lich2017

Xem việc tốt xấu, tìm lành tránh dữ,… đã trở nên dễ dàng hơn.

Soạn theo tài liệu của Viện Phong thuỷ Thế giới, Vp Việt Nam & Ban lịch nhà nước.
Giấy phép xuất bản của Cục xuất bản.
lich2017b

Giá bán lẻ: 100k/cuốn

Trang fb: https://www.facebook.com/lichphongthuy.vn/

(1364)

Trả lời