Phong thủy B – Huyền không phi tinh

Là khóa nâng cao cho học viên đã tốt nghiệp khóa cơ bản, giới thiệu trường phái Huyền không phi tinh, đang thịnh hành hiện nay bởi sự logic, ứng nghiệm nhanh chóng.

Phong thuỷ Huyền Không là một phái được mật truyền từ rất lâu đời, truyền nhân của nó rất ít và được công khai muộn hơn các học phái khác. Tương truyền phái này do Quách Phác đời nhà Tấn sáng lập ra, sau đó truyền tiếp qua Dương Quân Tùng đời Đường, Ngô Cảnh Loan đời Tống, Tưởng Đại Hồng cuối đời Minh, và cho đến tận Thẩm Trúc Nhưng cuối đời Thanh khi viết cuốn “Thẩm thị Huyền Không học” thì học phái này mới được người đời biết đến.

Lý luận của học phái này có tính lý luận và ứng dụng khách quan rất mạnh, hoàn toàn là một loại học vấn kết hợp giữa lý luận và thực tế. Huyền không học mang tính lý luận cao, thao tác linh hoạt, được gọi là “Dịch học sống”. Xét về mặt lý luận, phạm trù cao nhất của phái này “khí” và “trường khí”, dựa trên sự kết hợp giữa lý luận Cửu tinh Lạc Thư  của Hậu thiên Dịch học với lý luận phân bố trường khí của hình thái tự nhiên để lựa chọn một môi trường sống tốt nhất. Thiết kế phong thuỷ thực chất là kết hợp “khí” của thiên địa nhằm đạt được mục đích “trời và người hợp nhất”.

Nội dung

 • Bài 1. Văn hóa ứng xử trong phong thủy
 • Bài 2. Huyền không cơ bản – Cơ sở
 • Bài 3. Huyền không cơ bản – Tinh bàn
 • Bài 4. Huyền không cơ bản – Cách cục
 • Bài 5. Huyền không cơ bản – Nguyên tắc bố trí
 • Bài 6. Thực hành 1-2. Khảo sát thực tế
 • Bài 7. Kinh dịch nâng cao. Thực hành 3
 • Bài 8. Kinh dịch nâng cao – 64 quẻ
 • Bài 9. Tổng kết, hướng nghiên cứu phần 2
Phần 2.

 • Bài 1. Cách cục nâng cao của Huyền không
 • Bài 2. Nguyên tắc Bố trí theo Huyền không
 • Bài 3. Thực hành thực địa
 • Bài 4. Nguyên tắc Hóa giải theo Huyền không
 • Bài 5. Hình thế theo Huyền không (Thanh nang tự)
 • Bài 6. Bài tập thực hành tổng hợp
 • Bài 7. Tổng kết, giải đáp bài thực hành thực địa
 • Bài 8-9. Báo cáo tốt nghiệp

hoc3

Đối tượng tham dự

 • Đã có chứng chỉ khoá cơ bản từ A4 được đăng ký học luôn, không qua kiểm tra.
 • Học viên các khoá trước (hệ 10 bài như A1-A2-A3-B1), cần đăng ký thi trực tiếp. Thời hạn đăng ký thi: trước khóa học chính thức 2 tuần (Nội dung bài thi như tốt nghiệp khóa A).
 • Không nhận bất cứ học viên nào từ các cơ sở đào tạo khác.

Ưu điểm tham dự các khóa học phong thủy tại Khoahocphongthuy.vn:
– KHOA HỌC: Chia sẻ kiến thức khoa học, không bị xa đà vào mê tín
– CĂN BẢN: Nắm được kiến thức nền tảng, cốt lõi của phong thủy, tránh xa “ngoại đạo” – các trường phái nhỏ tạm nham tự sáng tạo bên ngoài
– THỰC DỤNG: Chia sẻ kiến thức thực tế, có thể vận dụng được
– CHUYÊN NGHIỆP: Hướng dẫn thực hành, đảm bảo biết thiết kế, tư vấn hay bố trí phong thủy. Hướng dẫn lập hồ sơ theo chuẩn quốc tế
– LINH NGHIỆM: Chia sẻ cách hóa giải hiệu quả, ứng nghiệm nhanh, đúng khoa học phong thủy
– HIỆN ĐẠI: Tiếp cận các công cụ-phần mềm hiện đại, tiên tiến

(2657)

Trả lời