Sơ đồ tư duy Mindjet MindManager 16

MindManager cho phép bạn tổ chức thông tin trong một tầm nhìn độc đáo nhất để xem các kết nối và quyết định những gì phù hợp nhất, sau đó xuất sang các ứng dụng Microsoft Office. Bản chất thị giác của MindManager cho phép bạn xây dựng một cái nhìn chính xác hơn về cấu trúc cơ bản của một vấn đề phức tạp. Điều này cho phép bạn tạo ra một phân tích hoàn chỉnh hơn nhiều của vấn đề, bao gồm cả việc đánh giá các giải pháp thay thế và kết quả dự báo.

MindManager cho phép bạn không chỉ tạo ra và tổ chức ý tưởng, suy nghĩ và hành động, nhưng cũng dễ dàng xem thông tin và kế hoạch sử dụng một định dạng hình ảnh trực quan nhằm hỗ trợ sự hiểu biết cho khán giả. Bạn có thể sử dụng nó để làm việc như một tấm bảng ảo để đặt ra phân phối, xác nhận yêu cầu và đạt được sự liên kết về lịch trình và nguồn lực. Quản lý dự án sử dụng Mind Manager để quy hoạch dự án có thể dễ dàng xuất sang Microsoft Project hoặc sử dụng MindManager với Mindjet ProjectDirector phối hợp các nhóm dự án.

s-MindManager

— Hướng dẫn cài đặt —
1. Tải về và giải nén
2. Chạy file cài đặt
3. Điền key

(366)

Trả lời