[App] Thước Thầy

Thước Thầy Kiến trúc Phong thủy là công cụ đo đạc công trình kiến trúc, những nơi đón khí, cũng như đồ nội thất quan trọng không thể làm tuỳ tiện, cần tuân thủ nghiêm túc theo kích thước tốt đã định, mới có được trường khí tốt lành.

Nguồn gốc: “Lỗ ban kinh” mô tả về thước chuẩn “1 xích 4 thốn 4 phân”. Kích thước xích phải theo từng thời kỳ, nếu đúng xích theo thời Lỗ ban còn sống (Chiến quốc) thì 1 xích = 23,2cm nên thước Lỗ ban là 33,408cm. Trong thực tế chưa có tài liệu nào về cây thước ngắn như vậy.

Lý do Thước Thầy Kiến trúc Phong thủy dùng hệ thước 46cm
– Thời kỳ thịnh hành của các môn thuật số, 1 xích là 32cm quy đổi được 46,08cm (Thanh, Bắc Kinh)
– Thước lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh dài 46cm.
– Thước thông dụng tại Đài Loan là 46cm.
– Viện Phong thủy Thế giới tại Hồng Kông khuyên dùng hệ thước 46cm.

Tải về: https://itunes.apple.com/vn/app/thuocthay/id1011793184

appThuocThay

(1738)

%d bloggers like this: