Trao chứng nhận tốt nghiệp khóa B3 ngày 26/3

Ngày 26/3/2016, sau khi các học viên báo cáo tốt nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Linh – Giảng viên, Giám đốc TT NC WD Phong thủy Kiến trúc đã lên trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên khóa B3 – phong thủy nâng cao (12/13 học viên đạt yêu cầu).
Đến tham dự có ông Bùi Gia Long – cộng tác viên của TT.

Ảnh lưu niệm của học viên:
b3

Một số hình ảnh trao chứng nhận:
b3-1

b3-2

b3-3

b3-4

b3-5

b3-6

b3-7

(318)

Trả lời