Voi trắng Bạch ngọc

Voi trắng bằng Bạch ngọc

Trường khí phòng lab: 420-500Mhz

Voi là loại có sức mạnh, kham nhẫn, có thể chuyên chở người và vật. Phổ Hiền Bố tát cưỡi voi, là để dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê sang bến giác.

Trong phong thủy, voi tượng trưng cho phú quý, may mắn, thông minh, hòa thuận. Dùng trong các trường hợp hóa giải sau lưng không có chỗ dựa, chiêu/cầu tài, nạp phúc, hóa giải âm sát.

Voi bạch ngọc còn dùng để hóa giải Ngũ hoàng sát,…

voi-trang

(361)

%d bloggers like this: